Jak pobrać próbkę DNA do testów na ojcostwo?

Jak pobrać materiał DNA krok po kroku?


Krok 1

 • PRZYGOTUJ SIĘ
 • Badanie wykonujemy na czczo lub minimum dwie godziny przed wykonaniem wymazu
 • Nie myj zębów
 • Nie jedz
 • Nie pij płynów (wody)
 • Nie żuj gumy
 • Nie pal papierosów
 • Umyj dokładnie ręce
 • Załóż załączone do zestawu rękawiczki


Krok 2

 • WYKONAJ WYMAZ
 • Wyjmij wymazówkę z probówki chwytając za koniec bez aplikatora
 • Aplikator nie może dotykać żadnych innych powierzchni
 • Przełknij ślinę
 • Otwórz szeroko usta
 • Wprowadź wymazówkę do jamy ustnej
 • Dynamicznie 10-krotnie potrzyj aplikatorem o wewnętrzną ścianę policzka
 • Powtórz czynność dla drugiego policzka
 • Umieść wymazówkę w tubie


Krok 3

 • OPISZ WYMAZÓWKI
 • Na naklejkach wpisz kolejno imię, nazwisko oraz datę urodzenia badanych osób
 • Naklej opisaną etykietę na właściwej probówce
 • Umieść probówki w kopercie i zamknij ją dokładnie


Krok 4

 • WYŚLIJ PRÓBKĘ
 • Wykorzystaj kopertę z zestawu