Czy wynik może być wysłany na inny adres?

Tak.

Na formularzu zamówienia badania, można wpisać inny adres do wysyłki wyniku i na ten adres wynik zostanie wysłany kurierem (w kopercie kurierskiej).