Czy badanie ojcostwa można przeprowadzić bez matki?

Tak.

Test na ojcostwo może być wykonany z materiałów pobranych tylko od dziecka i domniemanego ojca, ale zaleca się, by w miarę możliwości włączyć próbkę DNA od matki, ponieważ obecność matki zwiększa prawdopodobieństwo, szczególnie w sytuacji niejednoznacznego wyniku.