Czy badanie do celów prywatnych może być wykorzystane w sądzie?

W przypadku prywatnych testów na ustalenie ojcostwa materiał do badań często pobierany jest samodzielnie. Wynik takiego testu nie ma wartości dowodowej w sądzie ze względu na brak obecności biegłego sądowego przy pobraniu materiału, który może potwierdzić tożsamość badanych osób. Z naszego kilkunastoletniego doświadczenia wynika, że Klienci przedstawiają wyniki analiz DNA przeprowadzonych w naszym laboratorium jako tzw. dowód wstępny, przed rozpoczęciem właściwego postępowania sądowego.

W przypadku badań na ojcostwo do celów sądowych materiał DNA pobierany jest w placówce medycznej (nasza firma współpracuje w tym zakresie tylko z profesjonalnymi laboratoriami medycznymi, których pracownicy mają uprawnienia do pobierania materiałów biologicznych). W badaniu biorą udział co najmniej 3 osoby: matka, dziecko i domniemany ojciec. Przy pobraniu obecna jest osoba upoważniona przez biegłego w obecności świadka, która poświadcza tożsamość badanych osób na podstawie dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport, akt urodzenia dziecka). Pragniemy zwrócić uwagę, że niezależnie od rodzaju wybranego przez Państwa badania otrzymany wynik jest tak samo wiarygodny i w 100% pewny.